સિક્કા ખાતે જશને ઉમરા શરીફ નો કાર્યક્રમ યોજાશે (આરીફ દિવાન દ્વારા) મોરબી: જામનગર ના સિક્કા ના ફકીર સમાજ હાજી ઈબ્રાહીમ બાપુ અને હાજીયાણી શરીફા માં ઉમરા શરીફ કરવા જતા જશને ઉમરા શરીફ નો કાર્યક્રમ સિક્કા ખાતે યોજાશે જીયારાતે ઉમરા શરીફ સિક્કાના ફકીર સમાજ ના હાજી ઇબ્રાહીમ હારૂન સોતા અને હાજીયાણી […]

વાંકાનેર ના મદ્રાસા એ અનવરે ખ્વાજા ખાતે દર વર્ષની જેમ રાબેતા મુજબ આ વર્ષે પણ ઈમામ હસન જશને શરીફ નો કાર્યક્રમ 25 10 2019 ના રોજ યોજવામાં આવ્યો હતો જેમાં મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ ને પ્રોત્સાહીત કરવા ના રૂપે શિક્ષણ માટે ની કીટ અને દીને ઇસ્લામ માટે કુરાન શરીફ આપવામાં આવેલ જેમાં […]

Contact Us Kirti.H.Rathod 4, Golden Plaza, Outside Raipur Darwaja, Nr.Arya Samaj Temple, Ahmedabad.380001.INDIA Ph:91-9510425112 Email: nariaawaj14@gmail.com