બનાસકાંઠા ગુજરાત કોંગ્રેસ ના કાર્યકારી પ્રમુખ અંબાજી પહોંચ્યા હાર્દિક પટેલ માં અંબા ના દર્શન કરવા આવ્યા તેમની સાથે કોંગ્રેસ ના ધારાસભ્યો જોડાયા

અંબાજી મંદિર ના શક્તિ દ્વાર થી પ્રવેશ મેળવી લાઈન મા દર્શન કરવા આવ્યા અંબાજી મંદિર ખાતે કોંગ્રેસ ના કાર્યકર્તા હાજર રહ્યા બનાસકાંઠા જીલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ દિનેશ ગઢવી પણ હાજર રહ્યા પાટણ ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ પણ હાજર રહ્યા

Author: Kirti.H. Rathod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *